Veřejné prostory Prahy 10

Novinky

Novinky

Urbanistická studie Bohdalec – Slatiny – brownfiled Strašnice schválena Zastupitelstvem MČ Praha 10

Praha 10 myslí na budoucnost. Proto zpracovala rozsáhlou studii lokality Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice, která nabízí vizi toho, jak by území mohlo vypadat zhruba za 50 let. Do podoby studie se aktivně zapojili i občané a odborná veřejnost.

„Lokalita Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice patří mezi sedm největších rozvojových území v hlavním městě. Městská část proto v žádném případě nechtěla rezignovat na možnost podílet se na jejím budoucím využití,“ vysvětluje radní pro územní rozvoj Bohumil Zoufalík.

Se zpracováním rozsáhlé studie se začalo v loňském roce, aby mohla sloužit jako podklad pro připravovaný metropolitní plán. „Ten území vymezoval velmi neurčitě. My jsme proto chtěli – a nadále chceme, jasně vymezit, k čemu má území sloužit. Pokud to neuděláme my nyní, může se stát, že to rozhodnutí udělá v budoucnosti někdo za nás,“ vysvětluje radní.

Na podzim proto byl na setkáních veřejnosti představen návrh studie, jak by mohlo území v budoucnu vypadat. Lidé navíc dostali možnost k této studii dávat své připomínky, které se do ní následně zapracovaly.

„To, co představujeme na veřejných slyšeních nyní, tak už zapracovává připomínky, které se k nám za několik měsíců sešly. Připomínek bylo několik desítek a věnovaly se převážně čtyřem hlavním oblastem. Tyto návrhy se tak do současné studie promítly,“ doplňuje Bohumil Zoufalík.

Při přípravě studie spolupracovala městská část nejen s architekty, ale také s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Současnou podobu návrhu a způsob, kterým si Praha 10 poradila se zapracováním připomínek, bude městská část prezentovat v průběhu května. Dnes se uskutečnila vernisáž, každé další květnové úterý se pak budou konat další veřejná slyšení, kde se bude moci kdokoli seznámit s návrhem a diskutovat o něm. Začátek slyšení je plánovaný vždy na 17. hodinu ve Středisku územního rozvoje ÚMČ P10.

Ohodnotit článek:

Nehodnoceno
     Počet zobrazení (12739)      Komentáře ()